Iniciativa del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en la que es recullen els recursos destinats a les persones de la tercera edat.