Recerca sobre la discriminació que sofreixen les persones amb malaltia mental i el seu impacte, que proposa actuacions per sensibilitzar a la societat cap a aquesta realitat.