SENSE LLAR

MATERIAL EDUCATIU

Viure al carrer és el resultat d'un encadenat de circumstàncies que pot patir qualsevol persona: exclusió del mercat laboral, deteriorament de les xarxes socials de suport, pèrdua de recursos, malaltia ... En conseqüència, ningú està exempt de patir una situació d'exclusió residencial.

Material educatiu sobre el fenomen dels sense llar

Oferim als educadors un seguit d'activitats que tenen com a objectiu aprofundir sobre l'àmbit de les persones en situació de sense llar i facilitar el treball sobre els vídeos relacionats amb aquesta temàtica. Aquestes activitats poden adaptar-se a diferents necessitats i estan destinades principalment a joves de 12 a 18 anys.

PREM SOBRE LA IMATGE PREVISUALITZAR EL CONTINGUT

Consells d'ús del material

Tot el material és d'ús públic i està plantejat com un conjunt d'activitats que siguin fàcils de dur a terme en diferents espais i moments. Al final de cada activitat, trobaràs un requadre amb les pistes metodològiques que t'ajudaran a treure més partit a cada proposta. No obstant això, el nostre objectiu és oferir una bateria variada d'activitats perquè els educadors les adaptin a les seves necessitats i possibilitats.

Es recomana mirar uns quants batecs sobre l'àmbit de les persones sense llar abans de realitzar les activitats.

Objectius didàctics

 • Construir una visió de conjunt sobre el fenomen del sensellarisme a la nostra societat.
 • Analitzar les causes, conseqüències i mesures d'intervenció en aquest àmbit.
 • Abordar i humanitzar les diferents realitats socials, compartint vivències i opinions.
 • Prendre consciència de la nostra responsabilitat davant de la realitat de les persones en situació de sense llar.
 • Conèixer possibles accions d'implicació en el nostre entorn, a través de projectes d'aprenentatge servei i servei comunitari.

Competències relacionades

 • Competència en comunicació lingüística
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència social i ciutadana
 • Competència cultural i artística
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Autonomia i iniciativa personal