INFÀNCIA HOSPITALITZADA

MATERIAL EDUCATIU

L'atenció als infants hospitalitzats compagina la vessant tècnica d'atenció mèdica amb l'atenció humana i integral als infants i les famílies. La Carta Europea dels Drets dels Infants Hospitalitzats recull que l'hospitalització de nens i nenes reuneix unes característiques diferencials a les dels adults. I en aquest sentit, cal usar totes les estratègies perquè la vivència de la malaltia sigui el més positiva possible.

Material educatiu sobre la infància hospitalitzada

Oferim als educadors un seguit d'activitats que tenen com a objectiu aprofundir sobre l'àmbit de la infància hospitalitzada i la malaltia infantil i facilitar el treball sobre els vídeos relacionats amb aquesta temàtica. Aquestes activitats poden adaptar-se a diferents necessitats i estan destinades principalment a joves de 12 a 18 anys.

PREM SOBRE LA IMATGE PREVISUALITZAR EL CONTINGUT

Consells d'ús del material

Tot el material és d'ús públic i està plantejat com un conjunt d'activitats que siguin fàcils de dur a terme en diferents espais i moments. Al final de cada activitat, trobaràs un requadre amb les pistes metodològiques que t'ajudaran a treure més partit a cada proposta. No obstant això, el nostre objectiu és oferir una bateria variada d'activitats perquè els educadors les adaptin a les seves necessitats i possibilitats.

Es recomana mirar uns quants batecs sobre infància hospitalitzada abans de realitzar les activitats.

Objectius didàctics

 • Conèixer la realitat dels nens, nenes i joves en situació de malaltia crònica.
 • Interpretar algunes emocions i sentiments que desvetlla la malaltia en la infància.
 • Reflexionar i defensar críticament els drets recollits a la Carta Europea dels Nens Hospitalitzats.
 • Prendre consciència de la nostra responsabilitat davant la realitat de la infància malalta.
 • Reconèixer la possibilitat de fer coses conjuntament per contribuir a aquesta causa.
 • Implicar-se activament en projectes d'aprenentatge servei.

Competències relacionades

 • Competència en comunicació lingüística
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència social i ciutadana
 • Competència cultural i artística
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Autonomia i iniciativa personal