FINAL DE VIDA

MATERIAL EDUCATIU

La vida i la mort formen part de l'essència de tot ésser viu. Totes les persones tenen dret a rebre un tractament adequat del dolor i cures pal·liatives integrals i a viure amb dignitat el procés de la mort. No obstant això, la mort ha estat i és un tema tabú en la nostra societat que, a poc a poc, intenta reintroduir amb naturalitat la consciència sobre aquest fet.

Material educatiu sobre final de vida i pal·liatius

Oferim als educadors un seguit d'activitats que tenen com a objectiu aprofundir sobre l'àmbit del final de vida i els pal·liatius i facilitar el treball sobre els vídeos relacionats amb aquesta temàtica. Aquestes activitats poden adaptar-se a diferents necessitats i estan destinades principalment a joves de 12 a 18 anys.

PREM SOBRE LA IMATGE PREVISUALITZAR EL CONTINGUT

Consells d'ús del material

Tot el material és d'ús públic i està plantejat com un conjunt d'activitats que siguin fàcils de dur a terme en diferents espais i moments. Al final de cada activitat, trobaràs un requadre amb les pistes metodològiques que t'ajudaran a treure més partit a cada proposta. No obstant això, el nostre objectiu és oferir una bateria variada d'activitats perquè els educadors les adaptin a les seves necessitats i possibilitats.

Es recomana mirar uns quants batecs sobre final de vida abans de realitzar les activitats.

Objectius didàctics

 • Acostar a l'àmbit del final de vida, per trencar el tabú social sobre aquest tema.
 • Conèixer l'àmbit de les cures pal·liatives.
 • Reflexionar sobre com vivim i acompanyem a les persones al final del seu cicle vital.
 • Abordar i humanitzar les diferents realitats, compartint vivències i opinions.
 • Prendre consciència de com afrontem les pèrdues i com vivim el tema de la mort i el final de vida.

Competències relacionades

 • Competència en comunicació lingüística
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència social i ciutadana
 • Competència cultural i artística
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Autonomia i iniciativa personal