Cooperació internacional

Vídeos sobre cooperació internacional.

La desigualtat es fa encara més palesa quan ampliem la mirada i ens fixem en la resta del món. Admetre que el lloc on naixem és només una qüestió d’atzar i que aquesta condiciona les nostres condicions de vida, sitúa la cooperació internacional en un pla d’intercanvi entre iguals, enriquidor per tothom, que ha de fomentar el desenvolupament dels països més desafavorits.

El 1% de la població mundial posseeix un 40% de la riquesa.

Objectiu 0,7%

Al 2017, únicament cinc països —Dinamarca, Luxemburg, Noruega, Suècia i el Regne Unit—
van assolir l'objectiu de les Nacions Unides en termes d’Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD).

Compartir en xarxes
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por email
Copiar enlace
Compartir por Whatsapp