Models d’atenció basats en la persona

La persona té una dignitat només pel sol fet de ser persona. És un tot integral en què cada...

Read More