Es tracta d’una organització de persones grans i familiars del medi rural, d’àmbit estatal, que neix per prestar serveis integrals a la gent gran i suport a les persones cuidadores.