L’Organització Mundial de la Salut ofereix un enllaç que ens acosta a conèixer què és la salut mental, el seu iompacte en els diferents territoris, els drets de les persones en relació a la salut mental, etc.