Moviment plural, autònom, obert i participatiu que treballa contra la intolerància, el racisme i la violència, en essència, que aposta per la solidaritat, la convivència democràtica, la tolerància i la defensa dels drets humans.