Fundació que té per objectiu donar resposta a una de les més urgents demandes socials, derivada de l’increment progressiu del nombre de ciutadans en situació de dependència com a conseqüència dels canvis demogràfics i socials.