Els voluntaris de l’Hospital de Sant Joan de Déu relaten les seves experiències, vivències, records i impressions davant els aprenentatges que els regalen els nens i nenes hospitalitzats.