Portal que té com a objectiu informar sobre els recursos relacionats amb les Cures Pal·liatives a la Regió de Múrcia i sensibilitzar professionals sanitaris, pacients, família i població en general. (web en castellà)