Treball que apropa l’atenció que reben els nens en un hospital, destacant la importància de les cures, no solament físiques sinó també psicològiques, necessàries per al benestar de l’infant (llibre editat en castellà).