Amb el Pla BCN Interculturalitat com a guia, i incorporant altres directrius del Pla de treball d’immigració 2012-2015, l’Ajuntament de Barcelona impulsa un seguit d’accions per fomentar la interculturalitat. Aquestes accions es reuneixen en el Programa BCN Interculturalitat.