Associació que neix amb l’objectiu principal de pal·liar la solitud de persones grans que viuen soles al seu domicili. Intenten vetllar perquè totes les necessitats que pugui tenir una persona gran estiguin cobertes, cercant per a ella recursos, públics o privats, adreçats a aquest col·lectiu.