Pàgina web de l’entitat dedicada a la salut mental en primera persona, constituïda, autogestionada i dirigida pels que han travessat o estan vivint una situació de patiment psicològic o de diversitat mental.