Política de privacitat

Solidaritat Sant Joan de Déu (Obra Social) amb CIF R-0800035-H i domicili en C / Puiggarí 5-7, 4t 08014 Barcelona, és la responsable del tractament de les dades personals proporcionades en aquest formulari. Les dades seran utilitzades amb la finalitat d’enviar el nostre newsletter o butlletí informatiu amb informació relacionada amb l’àmbit de sensibilització de l’Obra Social Sant Joan de Déu. La base legal serà la lliure prestació del consentiment i les dades obtingudes seran els necessaris per a la gestió d’aquesta subscripció.

Les dades es conservaran pel temps necessari per a la comunicació del projecte, i mentre no es revoqui el consentiment.

En qualsevol moment, les persones interessades i els seus representants legals podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat dirigint-se per escrit a la direcció del responsable a C / Puiggarí 5-7, 4t 08014 Barcelona, o bé per correu electrònic a obrasocial@solidaridadsjd.org.